#04 – Godot Engine Sahne Örnekleme (Godot Engine Scene Instancing)

Godot Engine Örnekleme (Godot Engine Instance)

Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Godot Engine’de oyun projeleri büyüdükçe karşımıza çıkan sorunların büyük bir bölümünü oluşturan karmaşıklığı çözen örnekleme(instancing) konusunu inceliyoruz.

Kaynakça

https://docs.godotengine.org/en/stable/getting_started/step_by_step/instancing.html

Diğer Yazılar

Bir yanıt yazın